logo

Standard DICOM - konieczny do oceny obrazów radiologicznych, docenia coraz więcej stomatologów. Nie tylko ze względu na wymóg prawny Ministerstwa Zdrowia w zakresie jednorodności luminacji dla monitorów opisowych i przeglądowych, ale przede wszystkim – z potrzeby samego obrazowania pantomograficznego lub CBCT.