logo
dentalexcellent.pl Szkolenia Wykład KRAKDENT 2024
Prowadzący: Lek. dent. Mateusz Szkliniarz
Termin szkolenia: 11.04.2024
Czas szkolenia: 13:15-14:00
Koszt szkolenia: bezpłatne
Miejsce szkolenia: KRAKDENT Sala Lwów C

Klaudia Ciećko

Tel: 81 479 75 42, kom: 505 700 568

e-mail: ciecko@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, , 11.04.2024"

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.