logo
dentalexcellent.pl

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

dentalexcellent.pl Szkolenia RTG w implantoprotetyce
Czas szkolenia: 6 godzin
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: Lek. dent. Mateusz Szkliniarz
Cena: 350 zł

Program szkolenia

• Porównanie możliwości diagnostycznych 2D/3D.

• Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:

    -pole obrazowania (FOV), -rozdzielczość skanów

    -określenie parametrów skanu diagnostycznie przydatnych w implantologii.

• Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT.

• Reorientacja położenia pacjenta.

• Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych implantologii.

• Diagnostyka tkanki kostnej w miejscu planowanego położenia wszczepu.

• Szczegółowa analiza ważnych struktur anatomicznych w okolicy miejsca planowanego implantu.

• Pomiary przedimplantacyjne.

• Planowanie rozmieszczenia poszczególnych wszczepów implantologicznych.

• Diagnostyka poimplantacyjna/kontrolna.

     Część druga: praktyczna

• Analiza tkanki kostnej na wybranych przypadkach.

• Planowanie położenia implantów.

• Diagnostyka kontrolna.

• Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT.

• Możliwości zapisu badania CBCT.

• Ćwiczenia praktyczne przy komputerach z zainstalowanym programem 3D.

Lek. dent. Mateusz Szkliniarz

  • Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 roku. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Przez kilka lat łączył pracę w gabinecie z funkcją wykładowcy w czasie kursów asystentek stomatologicznych.
  • W firmie KaVo pracuje w charakterze doradcy ds. aplikacji w radiologii, oraz jako merytoryczne wsparcie zespołu.

Gabriela Pyda

Tel: 81 479 75 42, kom: 519 059 002

e-mail: pyda@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 27.05.2021"

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.