logo

dentalexcellent.pl

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

dentalexcellent.pl Szkolenia RTG bez tajemnic – rozwiązania radiologiczne KaVo
Czas szkolenia: 10:00-16:00
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: Lek. dent. Mateusz Szkliniarz
Cena: 350 zł

Spotkanie ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie wykorzystania współczesnej diagnostyki RTG w gabinecie stomatologicznym. Otwarta formuła umożliwia wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń między uczestnikami i prowadzącym. Dostępność oprogramowania wraz z wybranymi przypadkami z różnych dziedzin stomatologii umożliwi przyswojenie praktycznej wiedzy w zakresie postępowania z badaniami RTG, oraz zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami zastosowanymi w produktach RTG KaVo.

Program szkolenia

 • Rodzaje badań RTG wykonywanych w gabinecie stomatologicznym.
 • Możliwości oraz ograniczenia obrazowania 2D i 3D – kiedy i jakie badanie należy zlecić pamiętając o zasadzie ALARA.
 • Jakość badania RTG – co na nią wpływa, jak ją oceniać, jak wyeliminować potencjalne błędy rzutujące na obniżenie jakości badań radiologicznych.
 • Podstawy wykonywania badań RTG w obrębie stomatologii.
 • Przygotowanie badania RTG do diagnostyki – jak obrobić badanie w oprogramowaniu, aby odczytać jak największą ilość informacji.
 • Poruszanie się po badaniu CBCT – możliwości oceny tkanek oraz stanów patologicznych poprzez wyświetlanie badania w formie przekroi, rekonstrukcji wolumetrycznej, rekonstrukcji badań 2D.
 • Mnogość narzędzi w oprogramowaniu KaVo RTG – jak efektywnie wykorzystywać je na co dzień w poszczególnych przypadkach z zakresu chirurgii, endodoncji, ortodoncji, etc.
 • Dokonywanie pomiarów, planowanie położenia wszczepów implantologicznych, lokalizacja kanałów dodatkowych, zębów zatrzymanych oraz inne zagadnienia diagnostyczne spotykane na co dzień w praktyce stomatologa.
 • Podstawy oceny badań RTG w obrębie stomatologii.

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń.

Bezpieczne szkolenie w małych grupach, zachowanie antycovidowych procedur szkolenia.


Lek. dent. Mateusz Szkliniarz

 • Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 roku. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Przez kilka lat łączył pracę w gabinecie z funkcją wykładowcy w czasie kursów asystentek stomatologicznych.
 • W firmie KaVo pracuje w charakterze doradcy ds. aplikacji w radiologii, oraz jako merytoryczne wsparcie zespołu.


Gabriela Pyda

Tel: 81 479 75 42, kom: 519 059 002

e-mail: pyda@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 05.11.2020 r."

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.