logo

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

dentalexcellent.pl Szkolenia RTG bez tajemnic – rozwiązania radiologiczne KaVo
Czas szkolenia: 10:00-16:00
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: Lek. dent. Mateusz Szkliniarz
Cena: 350 zł

Spotkanie ma na celu pogłębienie wiedzy w zakresie wykorzystania współczesnej diagnostyki RTG w gabinecie stomatologicznym. Otwarta formuła umożliwia wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń między uczestnikami i prowadzącym. Dostępność oprogramowania wraz z wybranymi przypadkami z różnych dziedzin stomatologii umożliwi przyswojenie praktycznej wiedzy w zakresie postępowania z badaniami RTG, oraz zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami zastosowanymi w produktach RTG KaVo.

Program szkolenia

 • Rodzaje badań RTG wykonywanych w gabinecie stomatologicznym.
 • Możliwości oraz ograniczenia obrazowania 2D i 3D – kiedy i jakie badanie należy zlecić pamiętając o zasadzie ALARA.
 • Jakość badania RTG – co na nią wpływa, jak ją oceniać, jak wyeliminować potencjalne błędy rzutujące na obniżenie jakości badań radiologicznych.
 • Podstawy wykonywania badań RTG w obrębie stomatologii.
 • Przygotowanie badania RTG do diagnostyki – jak obrobić badanie w oprogramowaniu, aby odczytać jak największą ilość informacji.
 • Poruszanie się po badaniu CBCT – możliwości oceny tkanek oraz stanów patologicznych poprzez wyświetlanie badania w formie przekroi, rekonstrukcji wolumetrycznej, rekonstrukcji badań 2D.
 • Mnogość narzędzi w oprogramowaniu KaVo RTG – jak efektywnie wykorzystywać je na co dzień w poszczególnych przypadkach z zakresu chirurgii, endodoncji, ortodoncji, etc.
 • Dokonywanie pomiarów, planowanie położenia wszczepów implantologicznych, lokalizacja kanałów dodatkowych, zębów zatrzymanych oraz inne zagadnienia diagnostyczne spotykane na co dzień w praktyce stomatologa.
 • Podstawy oceny badań RTG w obrębie stomatologii.

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń.

Bezpieczne szkolenie w małych grupach, zachowanie antycovidowych procedur szkolenia.Mateusz Szkliniarz


Lek. dent. Mateusz Szkliniarz

 • Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 roku. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Przez kilka lat łączył pracę w gabinecie z funkcją wykładowcy w czasie kursów asystentek stomatologicznych.
 • W firmie KaVo pracuje w charakterze doradcy ds. aplikacji w radiologii, oraz jako merytoryczne wsparcie zespołu.


Gabriela Pyda

Tel: 81 479 75 42, kom: 519 059 002

e-mail: pyda@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 05.11.2020 r."

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.

20190426 091313 500x500
20190426 153254 500x500
20190426 153338 500x500
IMG 20190427 164612 500x500
IMG 20190427 164734 500x500
IMG 20190923 121949 500x500
IMG 20190923 122031 500x500
IMG 20190923 122045 500x500