logo

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

Czas szkolenia: 6 – 8 godzin w zależności od ilości osób. Max. liczba uczestników: 6
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Cena: 900 zł

• Kilka słów zamiast wstępu: podstawowe zasady ergonomii pracy w mikroskopie.
• Mikroskop? Tylko z asystą!!! Ergonomia pracy zespołu stomatologicznego – praca na 4 ręce.
• Czym? Zmiany w instrumentarium wynikające z pracy z wykorzystaniem mikroskopu.
• Praca w mikroskopie TYLKO w widzeniu pośrednim. Trening pracy z lusterkiem w powiększeniu.
• Preparacja pod nakład protetyczny w powiększeniu mikroskopowym
• Preparacja pod licówki w powiększeniu mikroskopowym
• Preparacja pod koronę w powiększeniu mikroskopowym
• Wyrównywanie krawędzi preparacji różnymi metodami
• Kontrola preparacji w powiększeniu mikroskopowym

Forma szkolenia

Wykład z pokazem i warsztat

Warsztat praktyczny odbywający się z wykorzystaniem w pełni wyposażonego unitu stomatologicznego oraz mikroskopu Leica. W trakcie warsztatu wykorzystywane są fantomy stomatologiczne firmy KaVo, umożliwiające pracę w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych zabiegów w gabinecie stomatologicznym. W trakcie zabiegów wykorzystywane są zęby fantomowe

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk

  • Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  • Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. W latach 2010-2012 dyrektor naukowy i wykładowca „Forum Dentysty Praktyka”.
  • Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi.
  • Z firmą KaVo związany jest od 2005 r. a obecnie pracuje w charakterze konsultanta medycznego merytorycznie wspierając zespół.

Klaudia Ciećko

Tel: 81 479 75 42, kom: 505 700 568

e-mail: ciecko@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 05.11.2021"

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.