logo

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

 

Czas szkolenia: 10:00-16:00
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Cena: 400,00 zł
Program

 • Organizacja pracy zespołu stomatologicznego do zabiegów higienizacyjnych
 • Instrumentarium zabiegowe niezbędne do sprawnego prowadzenia leczenia
 • Preparaty chemiczne i urządzenia elektroniczne, które można zastosować w trakcie zabiegów profilaktycznych
 • Asystowanie przy zabiegach higienizacyjnych – ergonomia pracy
 • Samodzielne przeprowadzanie zabiegów – ergonomia pracy
 • Skaling, piaskowanie i polerowanie – przeprowadzanie zabiegów na fantomach
 • Polerowanie i wygładzanie powierzchni zębów i wypełnień – niezbędny element higienizacji
 • Uzupełnienie zabiegów higienizacji o diagnostykę
 • Nowoczesne metody diagnostyki próchnicy

Forma:

 • Warsztat praktyczny odbywający się z wykorzystaniem w pełni wyposażonego unitu stomatologicznego oraz mikroskopu Leica. W trakcie warsztatu wykorzystywane są fantomy stomatologiczne firmy KaVo, umożliwiające pracę w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych zabiegów w gabinecie stomatologicznym. W trakcie zabiegów wykorzystywane są fantomowe układy zębów umożliwiające trening skalingu i piaskowania

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk

 • Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. W latach 2010-2012 dyrektor naukowy i wykładowca „Forum Dentysty Praktyka”.
 • Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi.
 • Z firmą KaVo związany jest od 2005 r. a obecnie pracuje w charakterze konsultanta medycznego merytorycznie wspierając zespół.

Klaudia Ciećko

Tel: 81 479 75 42, kom: 505 700 568

e-mail: ciecko@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 01.10.2021"

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.