logo

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

 

Czas szkolenia: 10:00-17:00
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Cena: 900,00 zł
Wstępne szkolenie dla osób rozpoczynających swoją pracę z mikroskopem stomatologicznym w gabinecie.

Mikroskopy zabiegowe są coraz powszechniej używane w stomatologii a zalety ich stosowania są oczywiste. Pierwotnie były dedykowane głównie do zabiegów endodontycznych, które kojarzyły się z potrzebą bardzo precyzyjnej pracy lekarza stomatologa. Nie ulega jednak wątpliwości, iż możliwości, jakie daje praca pod mikroskopem stomatologicznym, mogą być wykorzystywane przy absolutnie każdym zabiegu stomatologicznym i w każdej specjalizacji.

Jednocześnie początki pracy z mikroskopem zabiegowym mogą nastręczać pewnych trudności dla lekarza stomatologa, który musi zaadaptować się do zmienionego pola widzenia, oraz utrudnionej koordynacji ruchów w trakcie leczenia pacjenta. Nie ma lepszego sposobu na wykształcenie odpowiednich odruchów pracy w powiększeniu niż warsztat praktyczny w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistej pracy w gabinecie stomatologicznym. W trakcie intensywnego szkolenia na kursie „Mikroskop w codziennej pracy lekarza stomatologa” zostaną przekazane i wytrenowane wszystkie praktyczne porady niezbędne, aby w pełni wykorzystać zalety pracy z mikroskopem stomatologicznym w swoim gabinecie.

Program

 • Podstawowe zasady ergonomii przy pracy w powiększeniu
 • Pozycje pracy lekarza i pacjenta
 • Budowa mikroskopu i wynikające z niej możliwości i ograniczenia tej klasy sprzętu
 • Podstawowe zasady biostatyki i biodynamiki w leczeniu stomatologicznym
 • Ergonomia pracy zespołu stomatologicznego – praca na 4 ręce
 • Wstępne ustawianie mikroskopu stomatologicznego do pracy z pacjentem
 • Koferdam w trakcie zabiegów – uproszczenie procedury zakładania
 • Zmiany w instrumentarium wynikające z pracy z wykorzystaniem mikroskopu
 • Trening pracy z lusterkiem w powiększeniu
 • Opracowanie ubytku pod kontrolą mikroskopu
 • Leczenie endodontyczne – zakres wykorzystania pracy w powiększeniu
 • Otwieranie komory zęba i lokalizacja ujść kanałów pod kontrolą mikroskopu
 • Procedury leczenia zachowawczego w powiększeniu mikroskopowym

Forma:

Warsztat praktyczny odbywający się z wykorzystaniem w pełni wyposażonego unitu stomatologicznego oraz mikroskopu Leica. W trakcie warsztatu wykorzystywane są fantomy stomatologiczne firmy KaVo, umożliwiające pracę w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych zabiegów w gabinecie stomatologicznym. W trakcie zabiegów wykorzystywane są naturalne zęby po ekstrakcji.

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk

 • Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. W latach 2010-2012 dyrektor naukowy i wykładowca „Forum Dentysty Praktyka”.
 • Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi.
 • Z firmą KaVo związany jest od 2005 r. a obecnie pracuje w charakterze konsultanta medycznego merytorycznie wspierając zespół.

Klaudia Ciećko

Tel: 81 479 75 42, kom: 505 700 568

e-mail: ciecko@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 29.10.2021"

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.