logo
dentalexcellent.pl

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

dentalexcellent.pl Szkolenia Idealne leczenie endodontyczne – a co dalej? Odbudowy po leczeniu endodontycznym
Czas szkolenia: 6– 8 godzin w zależności od formy i ilości osób
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Cena: 900 zł

Program

 • Idealne wypełnienie kanałów korzeniowych – pierwszy krok w idealnym leczeniu endodontycznym
 • Metody rekonstrukcji tkanek po leczeniu kanałowym w zależności od stanu zębów
 • Kiedy można zastosować wypełnienie zachowawcze po leczeniu endodontycznym
 • Endokorona jako uniwersalna metoda odbudowy zębów po endodoncji
 • Preparacja, wycisk i cementowanie endokoron w różnych sytuacjach klinicznych
 • Procedura adhezyjnego cementowania wkładów koronowo-korzeniowych
 • Odbudowa filarów protetycznych na bazie zębów po leczeniu kanałowym
 • Wkłady z włókna szklanego – preparacja i cementowanie

Forma

1. Wykład z pokazem i warsztat

Warsztat praktyczny odbywający się z wykorzystaniem w pełni wyposażonego unitu stomatologicznego oraz mikroskopu Leica. W trakcie warsztatu wykorzystywane są fantomy stomatologiczne firmy KaVo, umożliwiające pracę w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych zabiegów w gabinecie stomatologicznym. W trakcie zabiegów wykorzystywane są naturalne zęby po ekstrakcji.

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk

 • Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. W latach 2010-2012 dyrektor naukowy i wykładowca „Forum Dentysty Praktyka”.
 • Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi.
 • Z firmą KaVo związany jest od 2005 r. a obecnie pracuje w charakterze konsultanta medycznego merytorycznie wspierając zespół.

Gabriela Pyda

Tel: 81 479 75 42, kom: 519 059 002

e-mail: pyda@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 23.04.2021"

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.