logo

dentalexcellent.pl

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

dentalexcellent.pl Szkolenia Ergonomia pracy zespołu stomatologicznego przy zabiegach w powiększeniu mikroskopowym
Czas szkolenia: 10:00-16:00
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Cena: 700 zł
 • Podstawowe zasady ergonomii przy pracy w powiększeniu
 • Pozycje pracy lekarza i pacjenta
 • Budowa mikroskopu i wynikające z niej możliwości i ograniczenia tej klasy sprzętu
 • Podstawowe zasady biostatyki i biodynamiki w leczeniu stomatologicznym
 • Ergonomia pracy zespołu stomatologicznego – praca na 4 ręce
 • Wstępne ustawianie mikroskopu stomatologicznego do pracy z pacjentem
 • Koferdam w trakcie zabiegów – uproszczenie procedury zakładania
 • Zmiany w instrumentarium wynikające z pracy z wykorzystaniem mikroskopu
 • Diagnostyka ubytków z wykorzystaniem technologii DIFOTI
 • Trening pracy z lusterkiem w powiększeniu
 • Opracowanie ubytku pod kontrolą mikroskopu
 • Leczenie endodontyczne – zakres wykorzystania pracy w powiększeniu
 • Otwieranie komory zęba i lokalizacja ujść kanałów pod kontrolą mikroskopu

Bezpieczne szkolenie w małych grupach, zachowanie antycovidowych procedur szkolenia.


Dr n. med. Maciej Mikołajczyk

 • Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. W latach 2010-2012 dyrektor naukowy i wykładowca „Forum Dentysty Praktyka”.
 • Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi.
 • Z firmą KaVo związany jest od 2005 r. a obecnie pracuje w charakterze konsultanta medycznego merytorycznie wspierając zespół.

Gabriela Pyda

Tel: 81 479 75 42, kom: 519 059 002

e-mail: pyda@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 06.11.2020 r."

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.