logo
dentalexcellent.pl Szkolenia Endodoncja w powiększeniu. Powiększenie w przybliżeniu.
Prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk
dr n. med. Katarzyna Olczak
Termin szkolenia: 16-17.12.2022
Czas szkolenia: 10:00-17:00
Koszt szkolenia: 1 690,00 zł/brutto
Miejsce szkolenia: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
 • Kilka słów zamiast wstępu: podstawowe zasady ergonomii pracy w mikroskopie.
 • Jak siedzieć? Jak leżeć? Pozycje pracy lekarza i pacjenta.
 • Mikroskop: jak to zostało zrobione? Budowa mikroskopu i wynikające z niej możliwości i
  ograniczenia tej klasy sprzętu.
 • Podstawowe zasady biostatyki i biodynamiki w leczeniu stomatologicznym.
 • Mikroskop? Tylko z asystą!!! Ergonomia pracy zespołu stomatologicznego – praca na 4 ręce.
 • Bez gumy ani rusz! Koferdam w trakcie zabiegów – uproszczenie procedury zakładania.
 • Czym? Zmiany w instrumentarium wynikające z pracy z wykorzystaniem mikroskopu.
 • Praca w mikroskopie TYLKO w widzeniu pośrednim. Trening pracy z lusterkiem w
  powiększeniu.
 • Do dzieła! Opracowanie ubytku pod kontrolą mikroskopu. Otwieranie komory zęba i
  lokalizacja ujść kanałów pod kontrolą mikroskopu.
 • Opracowanie kanału szybkie i bezpieczne? – tak, to jest możliwe! Dzięki rewolucyjnej
  technologii łączącej ruch rotacyjny i reciprokalny w jednym, wyjątkowym, silniku
  endodontycznym.
 • Opracowanie chemiczne – języczek u wagi każdego leczenia kanałowego.
 • Wypełnienie kanałowe w trzech wymiarach: tak czy nie? Tak!! – sprawdzone i przewidywalne
  techniki wypełniania rozgrzaną gutaperką.
 • Odbudowa po leczeniu kanałowym: szybko czy dobrze? A może i szybko i dobrze?

  Forma szkolenia

  Wykład z pokazem i warsztat

  Warsztat praktyczny dwudniowy odbywający się z wykorzystaniem w pełni wyposażonego unitu stomatologicznego oraz mikroskopu Leica M320 z kamerą 4K. W trakcie warsztatu wykorzystywane są fantomy stomatologiczne firmy KaVo, umożliwiające pracę w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych zabiegów w gabinecie stomatologicznym. W trakcie zabiegów wykorzystywane są naturalne zęby po ekstrakcji.


Dr n. med. Maciej Mikołajczyk

 • Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. W latach 2010-2012 dyrektor naukowy i wykładowca „Forum Dentysty Praktyka”.
 • Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi.
 • Z firmą KaVo związany jest od 2005 r. a obecnie pracuje w charakterze konsultanta medycznego merytorycznie wspierając zespół.

 

Dr n. med. Katarzyna Olczak

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2010 roku zakończyła szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 2011 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą oceny jakości wypełnień kanałowych. Od wielu lat pracuje w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie na stanowisku adiunkta. Zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz naukową. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wyniki swoich badań przedstawia podczas polskich i zagranicznych konferencji naukowych. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji. Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o/Łódź. W pracy klinicznej zajmuje się przede wszystkim specjalistycznym leczeniem endodontycznym.


Klaudia Ciećko

Tel: 81 479 75 42, kom: 505 700 568

e-mail: ciecko@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 16-17.12.2022"

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.