logo

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

Czas szkolenia: 10:00-16:00
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: Lek. dent. Mateusz Szkliniarz
Cena: 350 zł

Program szkolenia

 • Porównanie możliwości diagnostycznych 2D/3D
 • Prezentacja przypadków klinicznych, w których diagnostyka 3D okazała się kluczowa dla postawienia prawidłowej diagnozy
 • Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT: pole obrazowania (FOV), rozdzielczość skanów, określenie parametrów skanu diagnostycznie przydatnych w  endodoncji
 • Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT
 • Reorientacja położenia pacjenta.
 • Przedstawienie możliwości diagnostycznych dedykowanych endodoncji.
 • Diagnostyka perforacji, złamań, pęknięć w obrębie korzenia zęba.
 • Szczegółowa analiza systemu kanałowego zęba.
 • Analiza obecności resorpcji, szczelności leczenia endodontycznego etc.
 • Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT
 • Możliwości zapisu badania CBCT
 • Ćwiczenia praktyczne przy komputerach z zainstalowanym programem 3D.

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń.


Lek. dent. Mateusz Szkliniarz

 • Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 roku. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Przez kilka lat łączył pracę w gabinecie z funkcją wykładowcy w czasie kursów asystentek stomatologicznych.
 • W firmie KaVo pracuje w charakterze doradcy ds. aplikacji w radiologii, oraz jako merytoryczne wsparcie zespołu.


Gabriela Pyda

Tel: 81 479 75 42, kom: 519 059 002

e-mail: pyda@dentalexcellent.pl

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest wpłata na poniżej podane konto bankowe:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, data szkolenia:, 08.04.2021 r,
11.06.2021 r."

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych na 10 dni przed terminem planowanego kursu, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.