logo
V 1200S dentalexcellent

10 maja, 2017 10 maja, 2017

Dla 4 użytkowników i do 6 pomieszczeń.

Użytkownik = ilość stanowisk zabiegowych będących w jednoczesnym użyciu
Pomieszczenie = ilość możliwych do podłączenia stanowisk przy wskaźniku jednoczesności użytkowania 60%

Dane techniczne V 1200 S

Dane techniczne V 1200 S
Napięcie 400 V 3~
Częstotliwość 50 Hz
Pobór prądu 3,5 A
Moc 1,9 kW
Wymiary bez separatora skroplin W 52 x W 41 x G 42 cm
Wymiary z separatorem skroplin W 57 x S 62 x G 42 cm
Wymiary z obudową W 55 x S 49 x G 53 cm
Podciśnienie 170 mbar (z zaworem dopowietrzającym)
Waga bez obudowy
Waga z obudową
33 kg
43 kg
Poziom hałasu1 bez obudowy
Poziom hałasu1 z obudową
Ok. 66 dB(A)
Ok. 59 dB(A)

1 Na poziom hałasu ma wpływ miejsce instalacji. Przy montażu w pomieszczeniu o twardych ścianach (np. wyłożone glazurą ściany) poziom hałasu może być wyższy.

Produkty w kategorii:

Zapytaj o produkt