logo

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

dentalexcellent.pl Szkolenia Diagnostyka RTG we współczesnym gabinecie stomatologicznym. Kompendium wiedzy
Termin: 12/09/2018
Czas szkolenia: 10:00-17:00
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: lek. med. Mateusz Szkliniarz
Cena: 350 zł

10:00-12:00

Zdjęcia wewnątrzustne:

1. Zdjęcia zębowe:

 • wskazania,
 • procedury wykonywania zdjęć wewnątrzustnych:
  • Technika izometrii Cieszyńskiego,
  • Technika kąta prostego,

2. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe:

 • wskazania,
 • techniki wykonania,

12:00-12:20 Przerwa kawowa

12:20-13:30

Zdjęcia zewnątrzustne:

1. Rtg pantomograficzne:

 • wskazania,
 • prawidłowe pozycjonowanie pacjenta,

2. Zdjęcia rtg cefalometryczne:

 • wskazania,
 • prawidłowe pozycjonowanie pacjenta,

13:30-14:00 Przerwa lunchowa

14:00-15:00

3. Błędy i artefakty widoczne na zdjęciach Rtg wewnątrz i zewnątrzustnych
4. Ogólne zasady interpretacji stomatologicznych zdjęć radiologicznych na wybranych przypadkach.

Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:

 • pole obrazowania (FOV)
  • rozdzielczość skanów
  • Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT

Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych poszczególnym gałęziom stomatologii:

 • chirurgii,
 • implantologii,
 • endodoncji,
 • ortodoncji czy periodontologii

15:00-15:20 Przerwa Kawowa

15:20-17:00

Dokonywania pomiarów w oprogramowaniu :

 • pomiary odległościowe,
 • pomiar kąta
 • pomiary pola powierzchni,
 • pomiary gęstości tkanek w skali Hounsfielda

Reorientacja położenia pacjenta
Przekroje indywidualne
Możliwość przycinania renderowanej objętości 3D w celu analizy systemu kanałowego zęba
Wyznaczanie przebiegu kanału zębodołowego dolnego,
Planowanie położenia wszczepu wraz z omówieniem bazy implantów,
Rendering objętościowy 3D i funkcje z nim związane – idealne narzędzie komunikacji z pacjentem
Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT
Nakładanie dwóch skanów tego samego pacjenta celem porównania,
Możliwości zapisu badania CBCT

Ćwiczenia praktyczne na komputerach wyposażonych w oprogramowanie dedykowane obrazowaniu 2D oraz 3D

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń.

Szkolenie odbywa się w grupie 8-10 osobowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.

Liczba miejsc ograniczona.

lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 roku. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Przez kilka lat łączył pracę w gabinecie z funkcją wykładowcy w czasie kursów asystentek stomatologicznych.

W firmie KaVo pracuje w charakterze doradcy ds. aplikacji w radiologii, oraz jako merytoryczne wsparcie zespołu.


Gabriela Wawrzyszak

Tel: 48 479 75 42, kom: 505 700 568

e-mail: wawrzyszak@dentalexcellent.plW celu potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o wpłatę 350 zł na konto poniżej:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, RTG kompendium wiedzy, 12/09/2018"