logo

Autoryzowany Dystrybutor KaVo Polska

dentalexcellent.pl Szkolenia Diagnostyka RTG w endodoncji
Termin: 13/09/2018
Czas szkolenia: 10:00-16:00
Lokalizacja: Sala pokazowa Dental Excellent, ul. Gęsia 5 lok. 6, Lublin
Prowadzący: lek. med. Mateusz Szkliniarz
Cena: 250 zł

10:00 – 12:00 Pierwsza część: teoretyczna

 • Porównanie możliwości diagnostycznych 2D/3D.
 • Prezentacja przypadków klinicznych, w których diagnostyka 3D okazała się kluczowa dla postawienia prawidłowej diagnozy.
 • Podstawowe zagadnienia diagnostyki obrazowej CBCT:
  • pole obrazowania (FOV)
  • rozdzielczość skanów
  • określenie parametrów skanu diagnostycznie przydatnych w endodoncji

12:00-12:20 Przerwa Kawowa

12:20-13:30

 • Możliwości poruszania się w obrębie skanu CBCT
 • Reorientacja położenia pacjenta.
 • Przedstawienie narzędzi diagnostycznych dedykowanych endodoncji.
 • Diagnostyka perforacji, złamań, pęknięć w obrebie korzenia zęba – przekroje indywidualne.
 • Szczegółowa analiza systemu kanałowego zęba – przycinanie renderowanej objętości 3D.

13:30-14:00 Przerwa lunchowa

14:00-16:00 Część druga: praktyczna

 • Analiza obecności resorpcji, szczelności leczenia endodontycznego etc. – rendering objętościowy 3D i funkcje z nim związane.
 • Tworzenie filmu z przeglądania wybranych warstw CBCT.
 • Tworzenie obrazu pantomograficznego z danych CBCT.
 • Nakładanie dwóch skanów tego samego pacjenta celem porównania,
 • Możliwości zapisu badania CBCT.
 • Ćwiczenia praktyczne na komputerach wyposażonych w oprogramowanie dedykowane obrazowaniu 3D.

Uczestnicy będą mieli udostępnione komputery z oprogramowaniem w trakcie szkolenia celem ćwiczeń.

Szkolenie odbywa się w grupie 8-10 osobowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, z powodu nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie ww. kursu. W przypadku odwołania kursu organizator poinformuje zainteresowanych, zwróci uiszczoną opłatę oraz w miarę dostępności zaproponuje inny termin.

Liczba miejsc ograniczona.

 

lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 roku. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Przez kilka lat łączył pracę w gabinecie z funkcją wykładowcy w czasie kursów asystentek stomatologicznych.

W firmie KaVo pracuje w charakterze doradcy ds. aplikacji w radiologii, oraz jako merytoryczne wsparcie zespołu.


Gabriela Wawrzyszak

Tel: 48 479 75 42, kom: 505 700 568

e-mail: wawrzyszak@dentalexcellent.plW celu potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o wpłatę 250 zł na konto poniżej:

PKO BP II O./LUBLIN nr rachunku: 14 1020 3150 0000 3602 0064 0516

Tytuł przelewu: "Imię i Nazwisko uczestnika, RTG endodoncja, 13/09/2018"